Datum: Maandag 15 april 2024
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Vijf Bogen

Agenda

1. Opening
2. Notulen ALV 2023
3. Mededelingen
5. Jaarverslagen Deel besturen:
 Volleybal
 Gymnastiek
6. Financiën
 Verslag van de penningmeester over het jaar 2023
7. Nieuwe contributie.
8. Verkiezing en benoeming nieuwe Kascommissie
9. Rondvraag
10. Afsluiting